Izpostavljene_kategorije/sola_vodenja_social
Šola vodenja v zdravstvu
Voditi z znanjem in zgledom
Izpostavljene_kategorije/doctor-563429
Pripravniki
Podatki o plačah pripravnikov in sekundarijev
Izpostavljene_kategorije/Novis_maj-junijnaslovnica
Novis
Glasilo Združenja zdravstvenih zavodov
Posvet direktorjev in vodstvenih delavcev v zdravstvu

60 let uresničevanja skupnih ciljev

Zadnje_objave/kristalna_dvorana
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je 22. in 23. novembra 2023 v Rogaški Slatini organiziralo tradicionalni posvet direktorjev in drugih vodstvenih delavcev v zdravstvu. Posvet je bil posvečen praznovanju 60. obletnice Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, na njem pa smo obravnavali najbolj aktualne vsebine, ki so pomembne za delo vodilnih in vodstvenih delavcev v zdravstvu. Posveta se je udeležilo 130 udeležencev, med njimi tudi ministrica za zdravje, dr. Valentina Prevolnik Rupel.

Razpis za delovno mesto direktorja (m/ž)

Na podlagi 28. člena Statuta Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Upravni odbor združenja razpisuje delovno mesto Direktorja (M/Ž)   Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima visoko izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ima najmanj deset let delovnih ...

Pomen etičnih vrednot pri vodenju v zdravstvu

V vsaki državi ima zdravstvo svojo tradicijo in etično kulturo, poslanstvo, strukturo in dolžnosti. Tudi vsaka zdravstvena ustanova ima svoje poslanstvo, funkcije in pravila delovanja. Izpolnjuje jih z vizijo, cilji in prioritetami. V Sloveniji smo na njeno srednjeevropsko zdravstveno tradicijo, strokovno raven in etično kulturo lahko ponosni. Etična načela so bila v slovenskem zdravstvu vedno pomembna. ...

Skupaj nas je:

93
27

bolnišnic

59

zdravstvenih domov

3

zasebne zdravstvene organizacije

4

drugi javni zdravstveni zavodi

Smo člani HOPE

SHIFT + A